เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางประกันสังคมได้นำคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วย จากโรงพยาบาล มเหสักข์ เข้ามาที่ อินโนวิซ เพื่อทำการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับพนักงานของเรา ทั้ง 130 ท่าน โดยประกอบไปด้วยการตรวจวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เอ็กซเรย์ ตรวจเลือด ตรวจมะเร็งเต้านม รวมทั้งมีแพทย์มาให้คำปรึกษา เรื่องสุขภาพทั่วไป แก่พวกเรา ทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทางประกันสังคมเป็นผู้สนับสนุนทั้งหมด ขอขอบคุณกิจกรรมดีดี ที่ประกันสังคมมีให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะ