อินโนวิซ โซลูชั่นส์ ได้สร้างโซลูชั่นส์ Add-on โดยใช้เครื่องมือ ตัวใหม่ล่าสุดของ Microsoft ที่ชื่อ Power Apps โดยเป็นโซลูชั่นส์ ที่ใช้ร่วมกับ Microsoft Dynamic 365 F&O ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต ทั้ง Android และ iOS ได้ เข้ามาดูความสามารถของเครื่องมือเหล่านี้ได้ ที่  คลิก!